Intervju v.8 med Gustaf Hansson

Uppdrag
Jag är sedan ett drygt halvår tillbaka på en nischbank i Stockholm där jag jobbar i företagets största och viktigaste projekt. Projektets mål är att implementera en helt ny produktportfölj för flera länder och produkter, så projektet är otroligt viktigt för så väl IT som verksamheten.

Hur många år har du jobbat inom QA & Test
Jag examinerades från högskolan 2011 och har sedan dess konsultat inom test uteslutande. Jag började som junior testare i ett stor Telecom-projekt och jobbar idag som test manager.

Hur kommer det sig att du jobbar med QA & Test
Systemvetenskapliga programmet som jag läst på nämnde inte ens test utan det var något jag kom i kontakt med hos min första arbetsgivare.
Jag jobbar inom test eftersom jag älskar positionen precis mellan IT och verksamheten där det krävs stor förståelse för både Teknik och vad som är viktigt för verksamheten. Testledning kräver ett stort mått av förmåga att förstå människor för att tillsammans kunna skapa snabba och kvalitativa leveranser.

Jag tror att jag bidrar med en tydlighet till IT om vad vi vill göra och vad som inte funkar men även en tydlig bild till ledningen om hur kvalitén är och om vi är redo för produktion. Det kräver stor integritet att våga stå på sig när kvalitén inte är tillräcklig men även en förståelse för att saker ibland måste gå snabbt. En balans som inte alltid är helt enkel.

Systemvetenskapliga programmet som jag läst på nämnde inte ens test utan det var något jag kom i kontakt med hos min första arbetsgivare.
Jag jobbar inom test eftersom jag älskar positionen precis mellan IT och verksamheten där det krävs stor förståelse för både Teknik och vad som är viktigt för verksamheten. Testledning kräver ett stort mått av förmåga att förstå människor för att tillsammans kunna skapa snabba och kvalitativa leveranser.

Jag tror att jag bidrar med en tydlighet till IT om vad vi vill göra och vad som inte funkar men även en tydlig bild till ledningen om hur kvalitén är och om vi är redo för produktion. Det kräver stor integritet att våga stå på sig när kvalitén inte är tillräcklig men även en förståelse för att saker ibland måste gå snabbt. En balans som inte alltid är helt enkel.

Tidigare uppdrag/Arbetsgivare
Jag jobbade ett par år inom Telecom vilket är en bransch där tempot är otroligt högt och snabba tester således viktiga. Sedan dess har det mestadels blivit det andra stora facket nämligen Banker.

Jag har konsultat hos Tele2, Santander, Nordea och nu slutligen Nordax där jag trivs otroligt bra.

Ditt hetaste testtips/verktyg/filosofi
Jag har aldrig varit så intresserad av olika metoder och tror inte heller att magin ligger i vilket verktyg man väljer att använda. Även om det helt klart kan vara av viss strategisk vikt. Jag tror att om man ska lyckas som testledare gäller det att:

1, läs och skicka mail som en galning.
Varför är det viktigt? När planeringen är gjord och testerna väl är igång måste allt flyta på. Dvs att jag måste se till att alla har det dom behöver t.ex. att alla fel är rapporterade, testarna har fått uppdateringar rörande system,Projektledaren får snabba svar på sina frågor etc.

Håller du alla nöjda och ger dom snabba svar kommer resan bli mer behaglig och arbetsbelastningen jämnare.

2, Gå mycket
Här kommer något som till viss del motsäger punkt 1. I tider av alldeles för många mail och missförstånd tror jag på det personliga mötet. Gå till personen du vill prata med istället för att skriva ett mail. Ni kommer både lära känna varandra bättre och kommunikationen kommer bli tydligare. Jag går i snitt 4-5km inom kontoret varje dag och det spar in så mycket tid på mailskrivande.

3, Assume = ass of u and me
Att I test börja göra egna antagande är farlig väg som kommer leda till incidenter i produktion och fel. Ibland måste man våga lite på och vara tydlig med resultaten. 30% fallerande testfall är inte ”förmodligen lugnt” utan mer data. Jag tror inte på 100% passed men om man ska ta bra beslut behöver vi titta på work arounds, defekt trender, support i produktion, exploratory testing, prioritera testfall m.m. för att skapa en trygghet kring inför svåra beslut.

Intervju v.51 med David Pers

Uppdrag
Jag har ett konsultuppdrag som biträdande projektledare och acceptanstestledare på Lantmäteriet, projekt/program Exodus. Projektets syfte är att lämna stordatormiljön till förmån för en modern framtidssäkrad målplattform baserad på Java och Open Source. Såväl teknisk migrering av funktionalitet som migrering av information genomförs.

Mitt ansvar är bland annat att planera, genomföra och följa upp projektets acceptanstester. Sex olika utvecklingsteam ingår i projektet och två verksamhetsteam.

Hur många år har du jobbat inom QA & Test
När jag läste dataingenjörsprogrammet på högskolan sommarjobbade jag som hårdvarutestare på Ericsson Radio Systems, det var 1996. Sedan examen i januari 1998 har jag uteslutande arbetat med test i olika former så det blir 20+ år nu…

Hur kommer det sig att du jobbar med QA & Test
Redan i mitt förstaprojekt efter högskolan hade jag turen att arbeta tillsammans med en projektledare som verkligen förstod vikten av test. Där lärde jag mig mycket och fick samtidigt gå kurser för att fördjupa mig i ämnet. Med åren har det blivit många uppdrag och projekt och jag har alltid gillat rollen som testledare.

Tidigare uppdrag/Arbetsgivare
Lantmäteriet, Sandvik, Skandia, Posten, Vattenfall

Ditt hetaste testtips/verktyg/filosofi
På senare år har flera av mina uppdrag handlat om att hjälpa verksamheten med dess acceptanstester då agila arbetssätt ställer allt högre krav på verksamheten och dess tester. Jag tror inte det är bra om verksamheten sätts att göra det testarna gjorde tidigare, det vill säga systemtester. Verksamheten ska fortsätta med acceptanstester, där syftet är att säkerställa att levererad funktionalitet stöder verksamheten, alltså tillför verksamhetsnytta och uppfyller affärsmålen. Här behövs det en testledare som coachar verksamheten med dess acceptanstester. Acceptanstester är det nya svarta för testledaren helt enkelt.

Idag är vi på SAST Q4 Stockholm

Idag är vi iväg på SAST (Swedish Association for Software Testing) Q4 konferens med temat ”Defects and Innovation” i Stockholm.Utifrån dagens agenda går det att utläsa att QA & Test branschen just nu fokuserar på Testautomatisering och hur verktyg effektiviserar vårt arbete.
Ett intressant ämne idag är ”Bug Bounty” som är en växande trend där stora etablerade företag ger betalt för externt rapporterade buggar. Det innebär t.ex. att du hittar och rapporterar en bugg i ett företags system som de inte kände till och att de då i sin tur betalar ut en ersättning till dig för detta.

10 tips för testare

 1. Skriv tydliga och utförliga felrapporter
 2. Test bör vara en teamaktivitet i utvecklingsteamet
 3. Testning handlar om riskreducering
 4. Använd verktyg
 5. Hitta er ”tillräckligt bra” nivå
 6. Testfall bör finnas tillgängliga för utvecklarna vid kodning
 7. Utbyt erfarenheter med andra testare
 8. Prestandatesta
 9. Testautomatisering är bra men det löser inte dålig kod
 10. Testa inte i slutet,  test är en del i den iterativa utvecklingsprocessen

Intervju v.41 med Björn Larsson

Uppdrag

Testledare på Trafikverket (mer av karaktären testarkitekt, teststrateg och testkoordinator). Jobbar mestadels i ett projekt som ska etablera en övergripande testmiljöplattform för hela Trafikverket.  Har även ett projektet där jag ska koordinera tester mellan 3 stora IT-projekt på järnvägssidan.

Hur många år har du jobbat inom QA & Test

8+

Certifieringar

ISTQB, REQB

Hur kommer det sig att du jobbar med QA & Test

Arbetade tidigare som kravfångare, installatör och testare av anpassningar mot laboratorieinstrument inom sjukvården. Fick möjligheten att vara med och bygga upp en testavdelning för CompuGroupMedical Lab i Borlänge och började på det sättet mer officiellt arbeta med yrket test.

Tidigare uppdrag/arbetsgivare
 • IBM
 • Phadia AB (nu Thermofischer)
 • CompugroupMedical Lab
 • Sogeti
 • Trafikverket
 • Viati