Intervju v.21 med Peter Schön

Uppdrag
Konsultuppdrag på Västtrafik där jag b l a jobbar med förvaltning av realtidssystem med inriktning på fordonsdator och trafikledningsapplikation, utöver detta jobbar jag även i olika fristående projekt hos Västtrafik; inte endast inom test även om det är mitt expertis område. 

Hur många år har du jobbat inom QA & Test
20+

Hur kommer det sig att du jobbar med QA & Test
Jobbade i ett WLAN projekt på en testavdelning på Ericsson för länge länge sedan, alltså redan innan trådlösa nätverk existerade. Sysslade då med testning, testautomatisering, utveckling av testverktyg etc. 

Tidigare uppdrag/arbetsgivare
Västtrafik
Semcon
Volvo
Ericsson
Sörman Information

Ditt hetaste testtips/verktyg/filosofi
I det senaste projektet handlade det delvis om att kvalitetssäkra en app för ett antal användare (ca 500st), i slutet av acceptansesterna fick vi stor hjälp av vissa utvalda slutanvändare; vissa av testanvändarna var med redan i början av projektet och bidrog med värdefull input redan i samband med framtagandet av beställningsunderlaget, vilket gjorde att de var väl informerade om vad som komma skulle redan innan vi rullade ut piloten, de var väldigt snabba med att ge återkoppling med bra kvalitet. ”Rätt” personer för test och bra kommunikation, samt god relation med slut-/test användare och leverantör, snabb återkopplingskedja piloter – leverantör var en viktig framgångsfaktor i detta projektet. 

Intervju v.51 med David Pers

Uppdrag
Jag har ett konsultuppdrag som biträdande projektledare och acceptanstestledare på Lantmäteriet, projekt/program Exodus. Projektets syfte är att lämna stordatormiljön till förmån för en modern framtidssäkrad målplattform baserad på Java och Open Source. Såväl teknisk migrering av funktionalitet som migrering av information genomförs.

Mitt ansvar är bland annat att planera, genomföra och följa upp projektets acceptanstester. Sex olika utvecklingsteam ingår i projektet och två verksamhetsteam.

Hur många år har du jobbat inom QA & Test
När jag läste dataingenjörsprogrammet på högskolan sommarjobbade jag som hårdvarutestare på Ericsson Radio Systems, det var 1996. Sedan examen i januari 1998 har jag uteslutande arbetat med test i olika former så det blir 20+ år nu…

Hur kommer det sig att du jobbar med QA & Test
Redan i mitt förstaprojekt efter högskolan hade jag turen att arbeta tillsammans med en projektledare som verkligen förstod vikten av test. Där lärde jag mig mycket och fick samtidigt gå kurser för att fördjupa mig i ämnet. Med åren har det blivit många uppdrag och projekt och jag har alltid gillat rollen som testledare.

Tidigare uppdrag/Arbetsgivare
Lantmäteriet, Sandvik, Skandia, Posten, Vattenfall

Ditt hetaste testtips/verktyg/filosofi
På senare år har flera av mina uppdrag handlat om att hjälpa verksamheten med dess acceptanstester då agila arbetssätt ställer allt högre krav på verksamheten och dess tester. Jag tror inte det är bra om verksamheten sätts att göra det testarna gjorde tidigare, det vill säga systemtester. Verksamheten ska fortsätta med acceptanstester, där syftet är att säkerställa att levererad funktionalitet stöder verksamheten, alltså tillför verksamhetsnytta och uppfyller affärsmålen. Här behövs det en testledare som coachar verksamheten med dess acceptanstester. Acceptanstester är det nya svarta för testledaren helt enkelt.

Intervju v.41 med Björn Larsson

Uppdrag

Testledare på Trafikverket (mer av karaktären testarkitekt, teststrateg och testkoordinator). Jobbar mestadels i ett projekt som ska etablera en övergripande testmiljöplattform för hela Trafikverket.  Har även ett projektet där jag ska koordinera tester mellan 3 stora IT-projekt på järnvägssidan.

Hur många år har du jobbat inom QA & Test

8+

Certifieringar

ISTQB, REQB

Hur kommer det sig att du jobbar med QA & Test

Arbetade tidigare som kravfångare, installatör och testare av anpassningar mot laboratorieinstrument inom sjukvården. Fick möjligheten att vara med och bygga upp en testavdelning för CompuGroupMedical Lab i Borlänge och började på det sättet mer officiellt arbeta med yrket test.

Tidigare uppdrag/arbetsgivare
  • IBM
  • Phadia AB (nu Thermofischer)
  • CompugroupMedical Lab
  • Sogeti
  • Trafikverket
  • Viati