10 tips för testare

  1. Skriv tydliga och utförliga felrapporter
  2. Test bör vara en teamaktivitet i utvecklingsteamet
  3. Testning handlar om riskreducering
  4. Använd verktyg
  5. Hitta er ”tillräckligt bra” nivå
  6. Testfall bör finnas tillgängliga för utvecklarna vid kodning
  7. Utbyt erfarenheter med andra testare
  8. Prestandatesta
  9. Testautomatisering är bra men det löser inte dålig kod
  10. Testa inte i slutet,  test är en del i den iterativa utvecklingsprocessen