Idag är vi på SAST Q4 Stockholm

Idag är vi iväg på SAST (Swedish Association for Software Testing) Q4 konferens med temat ”Defects and Innovation” i Stockholm.Utifrån dagens agenda går det att utläsa att QA & Test branschen just nu fokuserar på Testautomatisering och hur verktyg effektiviserar vårt arbete.
Ett intressant ämne idag är ”Bug Bounty” som är en växande trend där stora etablerade företag ger betalt för externt rapporterade buggar. Det innebär t.ex. att du hittar och rapporterar en bugg i ett företags system som de inte kände till och att de då i sin tur betalar ut en ersättning till dig för detta.