Intervju v.41 med Björn Larsson

Uppdrag

Testledare på Trafikverket (mer av karaktären testarkitekt, teststrateg och testkoordinator). Jobbar mestadels i ett projekt som ska etablera en övergripande testmiljöplattform för hela Trafikverket.  Har även ett projektet där jag ska koordinera tester mellan 3 stora IT-projekt på järnvägssidan.

Hur många år har du jobbat inom QA & Test

8+

Certifieringar

ISTQB, REQB

Hur kommer det sig att du jobbar med QA & Test

Arbetade tidigare som kravfångare, installatör och testare av anpassningar mot laboratorieinstrument inom sjukvården. Fick möjligheten att vara med och bygga upp en testavdelning för CompuGroupMedical Lab i Borlänge och började på det sättet mer officiellt arbeta med yrket test.

Tidigare uppdrag/arbetsgivare
  • IBM
  • Phadia AB (nu Thermofischer)
  • CompugroupMedical Lab
  • Sogeti
  • Trafikverket
  • Viati