Intervju v.21 med Peter Schön

Uppdrag
Konsultuppdrag på Västtrafik där jag b l a jobbar med förvaltning av realtidssystem med inriktning på fordonsdator och trafikledningsapplikation, utöver detta jobbar jag även i olika fristående projekt hos Västtrafik; inte endast inom test även om det är mitt expertis område. 

Hur många år har du jobbat inom QA & Test
20+

Hur kommer det sig att du jobbar med QA & Test
Jobbade i ett WLAN projekt på en testavdelning på Ericsson för länge länge sedan, alltså redan innan trådlösa nätverk existerade. Sysslade då med testning, testautomatisering, utveckling av testverktyg etc. 

Tidigare uppdrag/arbetsgivare
Västtrafik
Semcon
Volvo
Ericsson
Sörman Information

Ditt hetaste testtips/verktyg/filosofi
I det senaste projektet handlade det delvis om att kvalitetssäkra en app för ett antal användare (ca 500st), i slutet av acceptansesterna fick vi stor hjälp av vissa utvalda slutanvändare; vissa av testanvändarna var med redan i början av projektet och bidrog med värdefull input redan i samband med framtagandet av beställningsunderlaget, vilket gjorde att de var väl informerade om vad som komma skulle redan innan vi rullade ut piloten, de var väldigt snabba med att ge återkoppling med bra kvalitet. ”Rätt” personer för test och bra kommunikation, samt god relation med slut-/test användare och leverantör, snabb återkopplingskedja piloter – leverantör var en viktig framgångsfaktor i detta projektet.